Bize Ulaşın! (0382) 213 13 50|info@ikiizosgb.com
Loading...
İş kanunu hukuk danışmanlığı2019-03-28T16:55:03+00:00

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Danışmanlığı

Dönüşüm Danışmanlık tarafından 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bağlı mevzuat çerçevesinde verilecek hizmetlerimizin kapsamı;

• İlgili mevzuat çerçevesinde işletme kayıtlarının incelenmesi ve raporlanması,
• Personel Özlük dosyalarının incelenmesi ve matbu dökümanların hazırlanması,
• Hizmet sözleşmelerinin düzenlenmesi,
• Alt işveren ve tedarikçi sözleşmelerinin hazırlanması,
• İşe alma, fesih ve çalışma koşulları hakkında danışmanlık hizmetleri,
• ÇSGB teftişlerine işyerinin hazırlanması,
• Yönetici ve Çalışanların yasal hak ve yükümlülükleri konusunda eğitilmesi,
• Şirket iç yönetmeliği, Disiplin yönetmeliği, Personel El Kitabı vb. hazırlanması,
• Dökümantasyon çalışmalarının hazırlanması,
• Asgari işçilik oranlarının tespiti ve ilgili işlemlerin yürütülmesi,
• Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan “İlişiksizlik Belgeleri”nin alınması,
• Sosyal güvenlikle ilgili firma toplantılarına iştirak edilmesi,
• Sigortalı işe giriş ve işten çıkış bildirimlerinin kontrolü,
• SGK ile yapılacak yazışmaların incelenerek katkıda bulunulması, vb. tüm süreçlerde yerinde ziyaret, telefon, faks, mail vb. yolu ile sınırsız destek sağlanmasını içermektedir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Eğitimleri

• 4857 Sayılı İş Kanunu Uygulamaları
• Hizmet Sözleşmeleri ve içeriğinin hazırlanması,
• Asıl İşveren ve Alt İşveren İlişkileri
• Hizmet Akdinin Feshi İle İlgili Şartlar
• İhbar ve Kıdem Tazminatı
• Asgari İşçilik Uygulaması
• İdari Para Cezaları
• Aylık Prim Hizmet Belgelerinin Düzenlenmesi
• Sigortalılık İşlemleri
• Diğer İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Eğitimleri