Bize Ulaşın! (0382) 213 13 50|info@ikiizosgb.com
Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi2019-05-10T15:41:31+00:00

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

TEMEL İŞ SAĞLIĞI ve  GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık  güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini bildiren 6331 sayılı iş sağlığı ve güveliği programına yönelik hazırlanmış bir eğitim progamıdır .

  • Bu eğitim programına Kamu ve özel sektöre ait tüm işler ve işyerleri , çırak ve stajyer de dahil tüm çalışanlar katılmakla yükümlüdür
  • Eğitim süreleri kanunda belirtildiği üzere tehlike sınıfına göre değişmekte olup aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
´  Tehlike Sınıfı ´  Eğitim Periyodu ´  Eğitim süresi
´  Çok tehlikeli ´  Yılda en az 1 defa ´  En az 16 saat
´  Tehlikeli ´  İki yılda en az 1 defa ´  En az 12 saat
´  Az tehlikeli ´  Üç yılda en az 1 defa ´  En az 8 saat

İş sağlığı ve güvenlği eğitimi çalışan personeli bilinçlendirerek 4857 sayılı iş kanun ve 6331 saylı iş sağlığı ve güvenliği kanunundan hazırlanmış, kamu ve tüzel çalışanların tamaını kapsayan , ÖNCE İNSAN vurgusunu taşıyan bir eğitim sunusudur.

Bu eğitim ÇALIŞMA VESOSYAL GÜVENLİK BAKANIĞI tarfından yetkilendirilmiş İSG profesyolleri tarafından verilmekte olup, eğitim sonucu sınavlar yapılarak dönüt alınıp, başarılı olan çalışanlara iş sağlığı ve güvenliğine katılım belgesi vererek sonuçlanmaktadır.